2018 – 2019 ARABULUCULUK EĞİTİMİ

 3. GRUP DERS PROGRAMI – EFELER OTELDE YAPILACAKTIR.

 

2. GRUP DERS PROGRAMI

 

 

 

 

 

 

 1. GRUP DERS PROGRAMI

 

    SAAT TARİH EĞİTMEN
TEMEL ARABULUCULUK PROGRAMI  4 saat  8  7.01.2019  HİLAL ÇALKIN
ARABULUCULUK NEDİR ?     09.30-18.30  
Arabuluculuğun Tarihçesi        
Arabuluculuk Nedir?        
Arabuluculuğa Elverişli Alanlar        
Arabuluculuğa Başvurulması Tavsiye Edilen Haller        
Arabuluculuğun Olumlu Yönleri ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar        
Arabuluculuğun Türleri        
Arabuluculuğun Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri İçindeki Yeri        
Arabuluculuk Sözleşmesi        
ARABULUCULUĞUN TEMEL İLKELERİ 4 saat      
Arabuluculuğun Temel İlkeleri        
1.Gönüllülük        
2.Gizlilik        
Gizliliğin Kapsamı        
Arabuluculuk Sürecinin Aleni Olmaması        
Arabulucunun, Tarafların ve Üçüncü Kişilerin Sır Saklama Yükümlülüğü        
Beyan, Bilgi ve Belgelere Delil Olarak Dayanılamaması        
Arabuluculukta Gizliliğin Bertaraf Edilebileceği Haller        
Tarafların Rızası        
Arabuluculuk Süreci Sonunda Varılan Anlaşmanın Uygulanması ve İcrası        
3.Tarafsızlık        
4.Kontrolün Taralarda Olması        
5.Eşitlik        
ARABULUCULUK MEVZUATI 8 saat 8 8.01.2019 HİLAL ÇALKIN
Mevzuata Genel Bakış     9.30-18.30  
Kanun’un Amaç ve Kapsamı        
Arabuluculuk Faaliyeti        
Arabuluculuk Sicili        
Arabuluculuk Eğitimi ve Eğitim Kuruluşları        
Sınav,Sınav Kurulunun Oluşması ve Görevleri        
Denetim        
Kuruluş ve Teşkilat        
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ, FARKLILIK ve ARABULUCULUK 1 saat 8 9.01.2019 YÜKSEL OKYAY EVREN
Cinsiyet, Toplumsal Cinsiyet ve Farklılıklar     9.30-18.30  
Toplumsal Cinsiyet İhtiyaçları.        
Toplumsal Farklılıklar, Cinsiyetler Arası Eşitlik ve Arabuluculuk        
ÇATIŞMA KURAMI 7 saat      
Çatışma Nedenleri – Kaynak paylaşımı, ihtiyaçlarını karşılanmaması, farklı değerlere sahip olmak        
Çatışma ve Uyuşmazlık Arasındaki Farklar        
Çatışma ve Uyuşmazlıkta Tarafların Pozisyonları ve İhtiyaçları        
Çatışma durumlarında bireylerin davranışları ve yaklaşımları        
Çatışma çözme stratejileri        
Çatışma Çözüm Stratejileri        
ARABULUCULUK AŞAMALARININ GÖZDEN GEÇİRİLMESİ 2 saat 8 11.01.2019 NEVİN CAN
Arabuluculuk Sürecine Genel Bakış     09.30 – 18.30  
Arabuluculuk Aşamaları ve Amaçları (Hazırlık,Başlangıç, İnceleme/Araştırma, Müzakere, Sonuç)        
Arabuluculuk Sürecinin Planlanması        
Arabuluculuk Sürecinin Planlanmasında Arabuluculuk İlkelerinin Gözetilmesi        
ARABULUCULUĞUN AŞAMALARI – HAZIRLIK AŞAMASI 6 saat      
Arabuluculuğun ilk aşaması olarak hazırlık aşamasının kavramsal çerçevesinin belirlenmesi.        
Arabulucu olarak seçilme ve seçimde yaşanan gelişmeler        
Sürecin sağlıklı ilerlemesi için kontrol listesinin hazırlanması        
Taraflarla ilk temas biçimleri ve iletişim yaklaşımlarının önemi        
İlk hazırlık toplantısının planlanması, fiziki mekân hazırlıkları ve uygulama süreci        
ARABULUCU KİMDİR ? 6 saat 9 12.01.2019 YASEMİN TEKİN
Arabulucu kimdir?     09.30 – 19.30  
Arabulucunun sicile kayıt zorunluluğu        
Arabulucuda bulunması gereken temel özellikler        
Arabuluculuğun diğer benzer mesleklerden farkları        
Arabulucunun görev ve işlemleri        
Arabulucunun sahip olması gereken beceriler        
ARABULUCULUĞUN AŞAMALARI : BAŞLANGIÇ AŞAMASI 3 saat      
Ortaya konulması gereken fikirler/görüşler:        
1. Arabulucunun taraflarla buluşması        
2. Arabulucunun açılış konuşması        
3. Taraflara konuşmalarını ve sürece dahil olmalarını sağlayacak güveni vermek        
4. Soruların Yanıtlanması        
5. Sürecin başladığının belgelenmesi        
6. Arabulucu sözleşmesinin imzalanması        
7. Tarafların Açılış Konuşması        
ARABULUCULUĞUN AŞAMALARI : MÜZAKERE AŞAMASI 8 saat 10 13.01.2019 YASEMİN TEKİN
Arabuluculuk sürecinin içerisinde yer alan müzakere safhası 2 saat başlanğıç aş. langıç 09.30 – 20.30  
Arabuluculuk ile uyuşmazlık çözümünde “Müzakere Süreci”        
Hazırlık ve planlama – müzakereye giriş – sonuçlandırma ve anlaşma yapma        
Arabuluculuk ile uyuşmazlık çözümünde Temel Müzakere Türleri (kazan-kazan vekazan-kaybet)        
Arabuluculuk ile uyuşmazlık çözümünde “Harvard Müzakere Modeli”        
Kişileri problemlerden ayırmak – menfaate odaklanmak – seçenekleri artırmak – nesnel kriterler uygulamak        
Arabuluculuk ile uyuşmazlık çözümünde kullanılabilecek “Temel Müzakere Kavramları”        
İlk teklif – karşı teklif – anlaşma aralığı – hedef noktası – direnç noktası – alternatif B planı: BATNA)        
Arabuluculuk ile uyuşmazlık çözümünde “Temel Müzakere Stratejileri”        
(Rekabetçi – Kaçınmacı –Uyuşmacı – Uzlaşmacı – Problem Çözücü)        
ARB ile uyuşmazlık çözümünde müzakerelerde kullanılan “Müzakere Taktikleri ve Arabulucunun Müdahale Yöntemleri”        
Gerçeklik testi,        
Ortak dil yaratma,        
Tarafları pozisyondan menfaate çekme        
Örtük ihtiyaçları ortaya çıkarma        
Değer yaratma,        
Kilitlenmeleri çözme,        
Gerilimi yatıştırma,        
Uzun vadeye odaklanma        
ARABULUCULUĞUN AŞAMALARI : İNCELEME AŞAMASI 8 saat 8 18.01.2019 ÖZDEN BATIKHAN
Uyuşmazlığın Çözümünde Önemli Unsurların Belirlenmesi     13.00-21.00  
Arabulucunun Bilgi Toplaması        
Pozisyonlar, Menfaatler ve İhtiyaçların Farkının Ortaya Çıkarılması        
Bakış Açısı Farkları        
Anlaşma Aralığının Saptanması        
İnceleme Aşamasında Arabulucuya Yardımcı Olabilecek Unsurlar        
Tarafların Açılış Konuşması        
Gündem Oluşturulması        
Özel Oturumlar        
Yeniden Çerçeveleme        
Soru Sormak        
Zor Durumlarla Mücadele Etmek        
ARABULUCLULUKTA ETİK 4 saat 4 19.01.2019 NEVİN CAN
Arabuluculukta Etik : Etik Kurallar ve Uygulama Kuralları     09.30-18.30  
Gönüllülük ve Eşitlik Kuralı        
Tarafsızlık ve Bağımsızlık        
Gizlilik        
Menfaat İlişkisi ve Çatışma Olmaması        
Mesleki Yeterlilik        
Unvan Kullanımı ile Reklam ve Tanıtım Kuralı        
Ücret ve Diğer Giderlerle İlgili Kural        
Arabuluculuk Sürecinin Niteliği, Görevin Özenle İfası ve Taraflarla İletişim Kurma        
Arabuluculuk Uygulamasının Geliştirilmesi Kuralı        
Beyan ve Belgelerin Kullanım Yasağı        
Tarafların Bilgilendirilmesi Kuralı        
Belge Saklama Yükümlülüğü        
Arabuluculuğun Sona Erdirilmesi        
ARABULUCULUĞUN AŞAMALARI : SONUÇ / ANLAŞMA AŞAMASI 4 saat 4    
Arabuluculuk Sürecinin Sona Ermesi        
Son Tutanak        
Anlaşma Belgesi        
Anlaşma Belgesinin İcra Edilmesi        
UYGULAMA EĞİTİMİ  8 saat 8 20.01.2019 YASEMİN TEKİN
Uygulama eğitiminin planlanması 09.30-18.30
Uygulama çalışmasının yapılması
Uygulama çalışmasının değerlendirilmesi
UYGULAMA EĞİTİMİ  8 saat 8 21.01.2019 HİLAL ÇALKIN
      13.00-21.00  

 

 

 

 

 

 

 


Önkayıt yapmış olduğunuz “Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Eğitimi” ne ilişkin detaylar aşağıda paylaşılmaktadır.

Programa kesin kayıt yapılabilmesi için lütfen dikkatlice okuyunuz.

Ödeme Bilgisi

“Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Eğitimi”ne ilişkin ücreti aşağıdaki hesap numaramıza havale edebilir veya

http://ikis-payment.iticu.edu.tr adresinden kredi kartı ile Arabuluculuk Aydın adlı hesaba ödeme yapabilirsiniz.

Ödeme sayfası ile ilgili Ekte Kılavuz Mevcuttur

CARDFİNANS, WORLD ve MAXİMUM  Kartlara 6 Taksit yapılabilir, diğer kartlardan tek çekim yapılmaktadır.

Hesap Bilgilerimiz: buhesaba yapılan ödemelerde taksit kabul edilmemektedir

İstanbul Ticaret Üniversitesi İktisadi İşletmesi
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
İstanbul Mercan Şubesi
IBAN: TR73 0001 5001 5800 7300 0549 89

E-Ödeme ile ilgili yardım dökümanını almak için tıklayınız.

Translate »